Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych

Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi

Kierownik ośrodka tel: 32 237 83 56 
Kierownik, po uprzednim umówieniu się przyjmuje skargi i wnioski w czwartki w godzinach 14.00-15.00

 

Barbara Gawoł-Konieczny: Świbie, Radonia, Borowiany, Kieleczka, Stacja Czarków, Raduń
Justyna Koston: Wielowieś
Patrycja Stankiewicz:  Czarków, Sieroty, Zacharzowice, Błażejowice, Gajowice, Wiśnicze, Dąbrówka

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Wielowieś i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, możesz zgłosić  się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi przy ul. Głównej 1 ( Ten sam budynek, w którym znajduje się biblioteka).

Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc może być także udzielana z urzędu. W celu uzyskania pomocy lub informacji należy zgłosić się do pracownika socjalnego do odpowiedniego rejonu. Numer telefonu do pracowników socjalnych: (32) 237 83 57

Wersja XML