Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czystsze powietrze

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielowieś!

W związku z rozpoczętym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Wielowieś, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców!!!

PAMIĘTAJMY!!!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI!!!
SPALAJĄC ŚMIECI W PIECU TRUJESZ SIEBIE, SWOJE DZIECI, RODZINĘ, SĄSIADÓW!!!

NIE WOLNO SPALAĆ:


W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:


CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA SPALANIE ODPADÓW?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Informujemy także, że Urząd Gminy kontroluje segregacje odpadów szczególnie oddawanie przez poszczególne nieruchomości  "wysegregowanych odpadów plastykowych". W nieruchomościach, z których nie oddaje się odpadów plastykowych zostaną  przeprowadzone kontrole pieców pod kątem spalanych odpadów.

Dziękujemy jednocześnie mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.

Wersja XML