Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i Stanowiska

 

Referaty i Stanowiska Urzędu Gminy Wielowieś
Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail Telefon
Ginter Skowronek Wójt Gminy (WG) 32 237 85 01
Zygfryd Stróżyk Zastępca Wójta Gminy (ZWG) 32 237 85 02
Martyna Perepetycja Skarbnik Gminy (FSK) 32 237 85 10
Gabriela Jastrzembska Sekretarz Gminy (SG) 32 237 85 20
Magdalena Molenda Stanowisko ds. obsługi kancelarii i działalności gospodarczej (K) 32 237 85 00
Małgorzata Drzensla Stanowisko ds. obsługi Wójta (WG) i Rady Gminy (RG) 32 237 85 08
Urząd Stanu Cywilnego
Ewelina Wróbel Kierownik USC (USC) 32 237 85 22
Brygida Kamela Zastępca Kierownika USC (EL) 32 237 85 21
Referat Ekorozwoju
Weronika Cieślik Stanowisko ds. gospodarki gruntami (EG) 32 237 85 05
Anna Meinhardt Stanowisko ds. budownictwa i dróg (EBD) 32 237 85 04
Sebastian Główka Stanowisko ds. rolnictwa i środowiska (ER) 32 237 85 06
Aleksander Latoska Ekodoradca; Stanowisko ds. koordynacji programu "Czyste Powietrze" (CP) 32 237 85 06
Julia Szyguła Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji (EBI) 32 237 85 05
Referat Finansów
Bożena Golor Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych (FPK) 32 237 85 16
Lucyna Scisiewicz Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych (FPW) 32 237 85 17
Katarzyna Kozakiewicz Stanowisko ds. płac (FPL) 32 237 85 14
Cecylia Cieślik Stanowisko ds. księgowości budżetowej (FKB) 32 237 85 13
Daria Dorsz Stanowisko ds. księgowości budżetowej II (FKA) 32 237 85 13
Irena Sus Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej (FOK) 32 237 85 11
Sylwia Kazubek Stanowisko ds. ewidencji należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (FOW) 32 237 85 24
Jolanta Gwóźdź Stanowisko ds. sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz rozliczania podatku VAT (FPV) 32 237 85 12
Pozostałe stanowiska
Krzysztof Kocot Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków unijnych (OŚ) 32 237 85 03
Irena Niedzielska Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony informacji niejawnych (OC) 32 237 85 23
Radosław Trzciński Informatyk (IF) 32 237 85 07
Jakub Grzybek Informatyk II (IT) 32 237 85 07
Mariola Hajduk Radca Prawny (RP) 32 237 85 18
Katarzyna Żuchaj Inspektor ochrony danych 32 237 85 00
Bożena Kadela Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 32 237 85 19
Wersja XML