Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i Stanowiska

 

Referaty i Stanowiska Urzędu Gminy Wielowieś
Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail Telefon
Wójt Gminy
Ginter Skowronek Wójt Gminy 32 237 85 01
Zastępca Wójta Gminy
Zygfryd Stróżyk Zastępca Wójta Gminy 32 237 85 02
Sekretarz Gminy
Gabriela Jastrzembska Sekretarz Gminy 32 237 85 20
Skarbnik Gminy
Martyna Perepetycja Skarbnik Gminy 32 237 85 10
Referat Finansów
Bożena Golor Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej 32 237 85 16
Lucyna Ścisiewicz Stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych 32 237 85 17
Katarzyna Kozakiewicz Stanowisko ds. płac 32 237 85 14
Cecylia Cieślik Stanowisko ds. księgowości budżetowej 32 237 85 13
Daria Dorsz Stanowisko ds. księgowości budżetowej 32 237 85 13
Irena Sus Stanowisko ds. księgowości podatkowej i pomocy publicznej 32 237 85 11
Sylwia Kazubek Stanowisko ds. ewidencji należności za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 32 237 85 24
Jolanta Gwóźdź Stanowisko ds. rozliczania podatku VAT 32 237 85 12
Referat Ekorozwoju
Weronika Cieślik Stanowisko ds. gospodarki gruntami 32 237 85 05
Sebastian Główka Stanowisko ds. rolnictwa i promocji 32 237 85 06
Anna Meinhardt Stanowisko ds. budownictwa i dróg 32 237 85 04
USC
Ewelina Wróbel Kierownik USC 32 237 85 22
Brygida Kamela Zastępca Kierownika USC 32 237 85 21
Sekretariat Wójta i obsługa Rady Gminy
Małgorzata Drzensla Stanowisko ds. obsługi Wójta i Rady Gminy 32 237 85 08
Stanowiska samodzielne
Mariola Hajduk Radca Prawny 32 237 85 18
Irena Niedzielska Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, oraz ochrony informacji niejawnych 32 237 85 23
Magdalena Molenda Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej 32 237 85 00
Katarzyna Żuchaj Inspektor ochrony danych 32 237 85 00
Bożena Kadela Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 32 237 85 19
Radosław Trzciński Informatyk 32 237 85 07
Jakub Grzybek Informatyk 32 237 85 07
Krzysztof Kocot Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków unijnych 32 237 85 03
Wersja XML