Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywozu 1m3 nieczystości płynnych oraz osadów ciekłych z przydomowych oczyszczalni wykonywanego przez ZBGKiM

    1. Ustala się cenę  wywozu 1 m3 nieczystości płynnych przy użyciu samochodu asenizacyjnego wykonywanego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach w kwocie 46,30 zł netto.
    2. Za wywóz nieczystości płynnych w ilości mniejszej niż 3 m3 ustala się cenę jak za wywóz 
3 m3 tj. w kwocie 138,90 zł netto.
    3. Ustala się cenę wywozu osadów ciekłych z przydomowych oczyszczalni przy użyciu samochodu asenizacyjnego wykonywanego przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach w kwocie 74,08 zł netto.
    4. Za wywóz  osadów ciekłych z przydomowych oczyszczalni w ilości mniejszej niż 3 m3 ustala się cenę jak za wywóz 3 m3 tj. w kwocie 222,24 zł netto.
    5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.03.2023 r.

 

PDFzarządzenie 3 2023 - wywóz nieczystości ciekłych.pdf (59,54KB)

Wersja XML