Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa działki w trybie przetargowym na cele rolnicze - cz. dz. 41 obręb Radonia

Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana przeznaczona do użytkowania rolniczego. W skład gruntów wchodzi RV o pow. 1,0287 ha. Działka posiada dostęp do drogi dojazdowej.

Przeznaczenie nieruchomości

10 U
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego,
b) zabudowa hotelowa i mieszkaniowa,
c) budynki gospodarcze oraz garaże,
d) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
e) zieleń urządzona, w tym obiekty sportowo-rekreacyjne.

Mapa i załączniki

PDF64-2023.pdf (254,72KB)

PDF44-2023.pdf (235,11KB)

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=18.3&lat=50.531721415707224&lng=18.593779250000033&l=32530,34730,44147,44174,44337&b=21537

 

Wersja XML