Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa, Sołtysi i Rady Sołeckie

Błażejowice
Sołtys: Józef Kuchta
Rada Sołecka: Kazimierz Stelmach, Edeltrauda Kołodziej

Czarków
Sołtys: Irena Szołtysek
Rada Sołecka: Damian Wąsik, Jerzy Labusek, Marek Klawikowski, Denis Kraustwurst

Dąbrówka
Sołtys: Jan Kalka
Rada Sołecka: Józef Bujara, Patryk Zienć, Łukasz Obrusznik, Andrzej Kalka

Gajowice
Sołtys: Danuta Fielauf
Rada Sołecka: Angelina Prudlo, Teresa Galbierz

Kieleczka
Sołtys: Brygida Pabisiak
Rada Sołecka: Irena Miszczak, Anna Zuber

Radonia
Sołtys: Renata Szyguła
Rada Sołecka: Ewa Suda, Krystian Poloczek, Henryk Glogaza, Bożena Burda

Raduń-Borowiany
Sołtys: Łukasz Dudkiewicz
Rada Sołecka: Mateusz Pierończyk, Katarzyna Latocha

Sieroty
Sołtys:Stefan Skopek
Rada Sołecka:Marianna Sierla, Anna Cebulla, Krystyna Sokołowska, Czesław Hynowski

Świbie
Sołtys: Małgorzata Jendrysik
Rada Sołecka: Maria Knopp, Andrzej Damaszek, Bernard Zdrzałek, Dariusz Dereziński

Wielowieś
Sołtys: Mateusz Schütz
Rada Sołecka: Stefania Badura, Aleksander Latoska, Sebastian Gawlik, Jolanta Burdalska, Sabina Jatta, Krzysztof Marciniszyn, Maksymilian Schütz

Wiśnicze
Sołtys: Katarzyna Kałuża
Rada Sołecka: Kornelia Morys, Monika Przysambor

Zacharzowice
Sołtys: Anna Strancich
Rada Sołecka: Rajmund Nentwich, Robert Keller

Wersja XML