Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „Małe granty”, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Do Urzędu Gminy Wielowieś w dniu 26 stycznia 2023r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli w ramach tzw. małego grantu – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez:

Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzowicach,
tytuł zadania publicznego: ,,Kino rodzinne w Zacharzowicach”

Wójt Gminy Wielowieś zamieszcza w dniu 30 stycznia 2023 r. ofertę na okres 7 dni:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zacharzowicach w dniu 26.01.2023r. .pdf (1,07MB)

Wersja XML