Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o dodatek gazowy dla gospodarstw domowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

Wnioski o dodatek gazowy dla gospodarstw domowych składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś 

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód z 2021r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. dochód z 2022r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Wersja XML