Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

20-12-2022

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Gmina Wielowieś ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1,  44-187 Wielowieś w terminie do 13.01.2023 r. do godz. 12.00.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wielowieś (sekretariat) lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Wielowieś drogą pocztową.

Wnioski do pobrania

Obwieszczenie o wojewody śląskiego wydaniu decyzji 
DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji pod podpis elektroniczny.docx (34,20KB)


5-01-2023

Obwieszczenie wojewody śląskiego o odwołaniu 
DOCXObwieszczenie o odwołaniu IFXIII.747.61.2022.docx (60,00KB)

Wersja XML