Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielowieś

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielowieś odbędzie się 5.01.2022 r. w zdalnym trybie obradowania w Urzędzie Gminy Wielowieś o godzinie 14:00.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Wielowieś

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 (druk 397)

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/386/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2023 (druk 398)

 5. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś

Transmisja obrad.

Dokumenty z Sesji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

 

LINK DO TRANSMISJI: https://www.youtube.com/@gminawielowies1451/streams

Wersja XML