Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbiu o budynek przedszkola

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa szkoły w Świbiu o 4-oddziałowy segment przedszkola.
Rozbudowa budynku szkoły o segment przedszkolny podyktowana jest nie tylko racjonalizacją kosztów funkcjonowania oświaty ale także problem właściwej funkcjonalności zaplecza kuchennego wraz ze stołówką w obiekcie szkolnym. Dlatego w nowym budynku przedszkola zaprojektowano oprócz pomieszczeń przedszkolnych także zaplecze kuchenne i stołówkę które obsługiwać będzie dzieci przedszkolne jak i szkolne. Pomieszczenie byłej stołówki w obiekcie szkoły adaptowane zostanie jako potrzebna sala lekcyjna.
Zaprojektowany segment 4-oddziałowego przedszkola bryłą architektoniczną nawiązuje do istniejących zabudowań szkolnych, jest z nimi połączony łącznikiem w poziomie parteru.
Projektowany budynek przedszkola wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne stanowiące konstrukcję nośną wykonane będą z pustaków ceramicznych o grubości 25 cm. Pustaki ceramiczne łączone będą za pomocą spoin poziomych i pionowych.
Konstrukcję nośną stanowić również będą żelbetowe słupy o wymiarach podanych w dalszej części opracowania. Ściany działowe również wykonane będą z pustaków ceramicznych gr. 12 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych stanowić będzie styropian EPS o grubości 20 cm. W budynku nad parterem - strop żelbetowy, natomiast nad piętrem stropodach wentylowany o konstrukcji drewnianej wspartej na płycie żelbetowej gr. 20 cm. Dach zaizolowany wełną mineralną gr. 25 cm na folii pcv. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na warstwie papy podkładowej.
Dach jednospadowy kryty podwójną warstwą papy termozgrzewalnej na deskowaniu z płyt OSB NRO.
Ławy oraz mury fundamentowe monolityczne, żelbetowe.

przedszkole_tablicaRFIL.jpeg

Wersja XML