Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II edycja akcji pt. "Choinki Nadziei" za nami!

Teraz pięknie przystrojone drzewka choinkowe, podarowane przez Nadleśnictwo Brynek zgodnie z celem akcji, trafią do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Dziękujemy za udział w akcji Nadleśnictwu Brynek, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielowsi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi , Urzędowi Gminy Wielowieś oraz Szkolnemu Klubowi Wolontariatu w Wielowsi.

 

 

Wersja XML