Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty realizacji zadania publicznego

OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „Małe granty”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

PDFOgłoszenie.pdf (73,19KB)

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego KGW Dąbrówka.pdf (1,36MB)

Wersja XML