Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie rozeznania potrzeb zakupu węgla dla mieszkańców Gminy Wielowieś

W związku z ankietą zamieszczoną dnia 24.10.2022 dotyczącą pozyskania informacji na temat zakupu węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach informujemy, iż owa ankieta zakończyła się z dniem 25.10.2022. Została stworzona na potrzeby statystyczno-informacyjne Urzędu Wojewódzkiego. Stworzono ją jedynie w celu pozyskania informacji, co oznacza że odpowiedzi w ankiecie miały charakter poglądowy i nie stanowią zlecenia kupna. Ewentualny zakup węgla będzie możliwy po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz Sekretariacie dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie (stan na 26.10.2022) jest w fazie procedowania.

Szanowni Mieszkańcy

W związku z pilną potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie chęci zakupu węgla:

w razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 32 237 85 06

Zgłoszenie to służy jedynie celom poglądowym, a ewentualnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz Sekretariacie po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie procedowania.

Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie:
1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r.
oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:
otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

LINK DO ANKIETY

Wersja XML