Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa działki obręb Wielowieś

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wielowieś przy ul. Gminnej. Przedmiotowa działka będzie wykorzystywana na cele parkingowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Nr działki

539/20 ark. mapy 6, obręb Wielowieś

 

Przeznaczenie nieruchomości

XUO
1) Przeznaczenie podstawowe:
a)tereny sportu i rekreacji,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a)obiekty zaplecza administracyjno-
socjalnego,
b)parkingi,
c)urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

 

Mapa i załączniki

PDF227-2022.pdf (159,20KB)

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=17.900000000000002&lat=50.50704553439118&lng=18.60999109856303&l=32530,44147,44174,44337&b=21537

Wersja XML