Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ograniczania Niskiej Emisji

W związku z planowanym zakończeniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Wielowieś, informujemy o naborze uzupełniającym dla osób zainteresowanych wymianą źródła ciepła jeszcze w tym roku.

Wnioski można składać do 28 października 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielowieś ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś. Termin realizacji inwestycji do końca listopada 2022 r.

Nabór obejmuje modernizację w następujących wariantach:

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wielowieś.

Wersja XML