Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagroda Innowatora WPROST 2022 za projekt „Śląskie. Przywracamy Błękit”

26 września w 130-letnim Teatrze Polskim rozdano nagrody Orłów i Innowatorów Wprost 2022 województwa śląskiego.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski odebrał nagrodę specjalną Innowatory WPROST 2022 z rąk Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy za najlepsze działania w zakresie ekologii i środowiska. Doceniony został projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”
Beneficjentem głównym jest Województwo Śląskie, którego zadania realizuje Departament Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Partnerzy samorządowi to poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów, a także same gminy. Z kolei w gronie partnerów merytorycznych znaleźli się: Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Do zadań partnerów samorządowych w projekcie, czyli także gminy Wielowieś, należy zatrudnienie ekodoradcy i działania edukacyjno-informacyjne.

 

obraz_2022-09-30_121958901.png

Wersja XML