Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działki rolnej położonej w miejscowości Radonia

Opis nieruchomości

Działka nr 86/56, obręb Radonia położona jest przy ulicy Brzozowej. Działka jest nieogrodzona w kształcie regularnym zbliżonym do prostokątu o powierzchni 0,4021 ha. Nachylenie terenu płaskie. W najbliższej okolicy znajdują się budynki mieszkalne oraz tereny rolnicze. W bliskiej odległości przebiegają tory kolejowe. Obecnie działka użytkowana rolniczo - umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12.2022 r.
2.2 W zasięgu działki nr 86/56, obręb Radonia znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: w odległości ok. 36 m od działek znajduje się sieć energetyczna i sieć wodociągowa oraz w odległości ok. 65 m od działek znajduje się sieć gazowa.
2.3 Dostęp do drogi publicznej:
Działka nr 86/56, obręb Radonia posiada dojazd i dojście do drogi publicznej - ul.Brzozowej.
3. Obciążenia nieruchomości:
Działy III i IV księgi dla działki nr 86/56, obręb Radonia są wolne od wpisów/obciążeń/.

Nr działki

Działka nr 86/56 obręb Radonia przy ulicy Brzozowej

Przeznaczenie nieruchomości

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Radonia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI-206/2002 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r. /Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 17,poz.572 z dnia 18 marca 2003 r./ działka numer 86/56 obejmuje teren oznaczony symbolem RP-Ez:
RP-Ez
1) Przeznaczenie podstawowe:
a. tereny łąk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a. ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b. dojazdy nie ujawnione.

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.523605360222234&lng=18.583320379257206&l=32530,44147,44174,44337&b=21537

PDF211-2022.pdf (460,11KB)

PDFInformacja o wyniku przetargu - działka 86_56 obręb Radonia.pdf (61,23KB)

Wersja XML