Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lasy Państwowe poszukują gruntów do zalesienia

OGŁOSZENIE

ZAKUP LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIENIA

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W przypadku zainteresowania sprzedażą ww gruntów na rzecz Lasów Państwowych, można złożyć w nadleśnictwie ofertę:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

77 404 96 55  wew. *333 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

W celu określenia położenia gruntu, proponowanego do sprzedaży można posłużyć się mapą dostępną na stronie:   //https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia odbywać się będzie stosownie do przepisów art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726).

14.09.2022 r.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie
Grzegorz Furmański

Wersja XML