Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta zadania publicznego

Wielowieś, dnia 21.09.2022r.

SG.525.1.2022

OFERTA  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  tzw. „Małe granty”,  z pominięciem otwartego konkursu ofert

Do Urzędu Gminy Wielowieś w dniu 15 września  2022 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert czyli  w ramach tzw. małego grantu – na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  przez:

tytuł zadania publicznego: ,,Festiwal czekolady i słodkości w Zacharzowicach”

Wójt Gminy Wielowieś zamieszcza w dniu 21 września 2022 r. ofertę na okres 7 dni:

Każdy,  w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób,  wyszczególniony powyżej,   może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać na wskazany adres:

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, w godzinach pracy Urzędu.

z up. Wójta Gminy Wielowieś
Zygfryd Stróżyk
Zastępca Wójta Gminy

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego KGW Zacharzowice.pdf (1,16MB)

Wersja XML