Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Świbie

Sołtys: Małgorzata Jendrysik
Rada Sołecka: Maria Knopp, Andrzej Damaszek, Bernard Zdrzałek, Dariusz Dereziński

Wersja XML