Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmujemy wnioski o dodatek na inne źródła ciepła

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła ?

Informujemy, że wnioski o wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można składać w Urzędzie Gminy Wielowieś w biurze podawczym na parterze lub przez internet. Wzór wniosku oraz instrukcję można pobrać z linków znajdujących się poniżej. Informacji i pomocy w sprawie jego wypełnienia udzielają pracownicy urzędu na miejscu lub telefonicznie pod numerem (32)2378506. Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy ich złożenia za pośrednictwem platformy e-PUAP (www.epuap.gov.pl lub www.obywatel.gov.pl). Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie tego dokumentu drogą elektroniczną.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła?

Wniosek o dodatek można składać tylko na jeden rodzaj paliwa

Wnioski należy kierować do gmin, do 30 listopada 2022 r.

Materiały

DOCXInstruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_gospodarstwa_domowe_strona.docx (40,13KB)
PDFD2022000197401(3).pdf (974,76KB)
 

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek węglowy (17-08-2022 v2)(1).pdf (54,27KB)
DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek węglowy (17-08-2022 v2)(1).docx (13,42KB)
 

 

Wersja XML