Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działki do oddania w użyczenie w obrębie Świbie

Opis nieruchomości

Działki nr 22 i 23, obręb Świbie oznaczone są użytkiem Tr - tereny różne. Przedmiotowe działki wykorzystywane będą dla realizacji następujących celów Klubu Motorowego „Motocross Świbie”: krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej, organizowanie imprez i widowisk sportowych, propagowanie i popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i uprawianie sportów motorowych w specjalistycznych sekcjach

Przeznaczenie nieruchomości

1U, 3U
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno -socjalnego,
b) zabudowa hotelowa i mieszkaniowa,
c) budynki gospodarcze oraz garaże,
d) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
e) zieleń urządzona, w tym obiekty
sportowo-rekreacyjne

Mapa i załączniki

MAPA

PDF172_2022.pdf (161,48KB)

Wersja XML