Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Błażejowice

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września
2022 r.

Opis nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

3.1 Działka położona jest w miejscowości Błażejowice.
Na działce posadowiony jest budynek transformatora w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki. Działka
jest nieogrodzona w kształcie kwadratu o powierzchni 102 m2. Nachylenie terenu płaskie. W najbliższej okolicy znajdują
się budynki mieszkalne.
3.2 W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: na działce znajduje się sieć wodociągowa,
w odległości ok. 1 m od działek znajduje się sieć energetyczna oraz w odległości ok. 3 m od działek znajduje się sieć
telekomunikacyjna.
3.3 Dostęp do drogi publicznej: posiadają dojazd i dojście do drogi publicznej - ul. Wiejskiej.

Nr działki

93 k.m. 4 obręb Błażejowice

Przeznaczenie nieruchomości

1) Przeznaczenia podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b. zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a. budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b. obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy nie wydzielone,
c. zieleń i ogrody przydomowe.

Załączniki i mapa

MAPA

PDF171-2022.pdf (245,68KB)

PDF175-2022.pdf (155,76KB)

PDFEG.6840.22.2022 inf.pdf (60,63KB)

Wersja XML