Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia Wójta Gminy Wielowieś

Łącznie 36 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu otrzymało Stypendium Wójta Gminy Wielowieś. Kwota przeznaczona w tym roku na nagrody dla najlepszych uczniów wyniosła 31.800,00 zł.

Składamy serdecznie gratulacje dla tegorocznych stypendystów za zaangażowanie w naukę oraz wzorowe zachowanie.

Stypendyści roku szkolnego 2021/2022:


Drodzy Stypendyści, Wasze zaangażowanie w naukę i wzorowe zachowanie jest wzorem dla innych, a dla nas zapewnieniem o godnym reprezentowaniu szkoły oraz gminy Wielowieś.

Dziękujemy Wam za trud, a Rodzicom i Opiekunom składamy podziękowania za Wasze wzorowe wychowanie.

Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Rada Gminy
Wielowieś

Wersja XML