Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w Dąbrówce

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na zlecenie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44 187 Wielowieś dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków  dla miejscowości Dąbrówka” serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 12.07 (wtorek) w godzinach 18.00-21.00 w świetlicy, w Dąbrówce.

W piątek otrzymali Państwo do swoich skrzynek pocztowych oświadczenia wraz z mapami, na spotkaniu będzie można zwrócić podpisane dokumenty lub wprowadzić ewentualne korekty dotyczące lokalizacji przyłączy kanalizacyjnych do Państwa działek.

Wersja XML