Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek niezabudowanych nr 93 obręb Błażejowice oraz nr 227/34 obręb Radonia

Opis nieruchomości

a) Działka nr 227/34, obręb Radonia położona jest przy ulicy Zamkowej. Posiada
kształt regularny zbliżony do prostokąta o powierzchni 0,1106 ha.
W najbliższej okolicy znajdują się budynki mieszkalne. Przez działkę przebiega
sieć gazowa o średnicy 50 oraz posadowione są 2 słupy energetyczne.
Nachylenie terenu płaskie.
b) Działka nr 93, obręb Błażejowice położona jest przy ulicy Wiejskiej. Na działce
posadowiony jest budynek transformatora w złym stanie technicznym,
przeznaczony do rozbiórki. Działka jest nieogrodzona w kształcie kwadratu
o powierzchni 102 m2. Nachylenie terenu płaskie. W najbliższej okolicy
znajdują się budynki mieszkalne.
3.2
a) W zasięgu działki nr 227/34, obręb Radonia znajdują się następujące sieci
infrastruktury technicznej: na działce znajduje się sieć energetyczna,
w odległości ok. 6 m od działek znajduje się sieć wodociągowa oraz przez
działkę przebiega sieć gazowa.
b) W zasięgu działki nr 93, obręb Błażejowice znajdują się następujące sieci
infrastruktury technicznej: na działce znajduje się sieć wodociągowa,
w odległości ok. 1 m od działek znajduje się sieć energetyczna oraz
w odległości ok. 3 m od działek znajduje się sieć telekomunikacyjna.
3.3 Dostęp do drogi publicznej:
a) Działka nr 227/34, obręb Radonia posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Zamkowej.
b) Działka nr 93, obręb Błażejowice posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Wiejskiej.

Nr działek

93 oraz 227/34

Przeznaczenie działki

1) Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b) zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy
nie wydzielone,
c) zieleń i ogrody przydomowe.
b) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych i rozwojowych wsi Błażejowice, zatwierdzonym uchwałą nr
XXXVI/200/2002 z dnia 8 października 2002 /Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 17,
poz.567 z dnia 18 marca 2003 r./ działka numer 93 obejmuje teren
oznaczony symbolem 2/MNR:
1) Przeznaczenia podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b. zabudowa zagrodowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające:
a. budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b. obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy
nie wydzielone,
c. zieleń i ogrody przydomowe.

Mapa i załączniki 

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.49692613386789&lng=18.583658337593082&l=32530,34730,44147,44174,44337&b=21537

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.52312160031236&lng=18.576166100000027&l=32530,34730,44147,44174,44337&b=21537

PDF124-2022.pdf (159,26KB)

PDFWynik przetargu Radonia.pdf (63,68KB)

 

Wersja XML