Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 22.06.2022r. do 29.06.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał

 Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach

od 22.06.2022r. do 29.06.2022 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:


    w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielowieś (druk nr 351).

    w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/292/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz sposobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielowieś (druk nr 352).

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 137 /2022

z dnia 20 czerwca  2022 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wersja XML