Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców o prawidłowe postępowanie z bioodpadami!

W związku z koniecznością należytego zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji informujemy, że odpady te należy wrzucać luzem do brązowych pojemników lub worków dostarczanych przez firmę wywozową tj. zakazuje się wrzucania ich w dodatkowych torebkach lub workach z tworzywa sztucznego lub biodegradowalnych.

Przypominamy, że do brązowego pojemnika lub worka wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, skoszoną trawę, liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

Nie wrzucamy natomiast resztek żywności pochodzenia zwierzęcego, kości, tłuszczów, odchodów zwierząt, czy innych odpadów które mogłyby zanieczyszczać odpady biodegradowalne.

Właściwa segregacja bioodpadów jest konieczna ponieważ trafiają one bezpośrednio do kompostowni, gdzie zostają przerobione na kompost. Ten naturalny proces przetwarzania będzie niemożliwy, gdy w pojemniku czy worku na bio znajdzie się materia nieorganiczna lub organiczna niedozwolona z punktu widzenia procesów kompostowania w instalacjach.

Odpadów bio, które powinny trafić do brązowych worków lub pojemników bezwzględnie nie należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Ponadto zachęcamy do założenia własnych kompostowników przydomowych. Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą wówczas skorzystać ze zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wersja XML