Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach

od 25.05.2022r. do 01.06.2022 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

 1. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroty (druk 339)

 2. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Sieroty (druk 340)

 3. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 4. w sprawie zwolnienia z  części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 120 /2022 
z dnia 24 maja 2022 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wersja XML