Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja drogi transportu rolnego

Modernizacja drogi transportu rolnego  w Wielowsi”- Zadanie obejmuje wymianę istniejącej podbudowy na odcinku ok. 990 mb (150mb na szerokości ok. 3,5m, oraz 840mb na szer. 3,25m co daje łącznie 3255 m2) tj. wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości warstw 25cm.                  W ramach zadania ujęto:                                                                                                                                                              

Planowany koszt zadania wynosi 200 000 zł.

Wyszczególnione powyżej zadanie zostało także zgłoszone do dofinansowania z Funduszu ochrony Gruntów Rolnych. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wykonawca zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Larix“ Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, Lubliniec  z ceną na całość zamówienia w wysokości 139 981,13   zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, koszt powykonawczy wyniósł 141 656,95 zł. Zadanie zostało dofinansowane z FOGR kwotą 84 994,17 zł.                                                                                                             

Wersja XML