Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje śmieciowe

Deklaracje śmieciowe - informacja dla właścicieli nieruchomości przyjmujących obywateli Ukrainy

Przypominamy, iż w każdym przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, właściciel tej nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Dotyczy to również sytuacji, gdy mieszkańcy gminy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy. Właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy o wsparcie finansowe ich pobytu. Specustawa dotycząca uchodźców nie przewidziała możliwości zwalniania z opłat za odpady uchodźców.

W związku z tym obywatele Ukrainy również powinni być ujmowani w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po zakończeniu pobytu przez uchodźców (lub zmianie ich ilości), składana jest kolejna deklaracja. Należy pamiętać, iż każdą zmianę liczby osób zamieszkujących na nieruchomości należy zgłosić najpóźniej w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

Wersja XML