Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C

Wójt Gminy Wielowieś wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ”Wielomed” Nowicka & Sawicki Sp. p Lekarzy,
44-187 Wielowieś ul. Główna 25 realizuje program pod nazwą

„Program polityki zdrowotnej dotyczący szczepień  profilaktycznych dzieci  zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C”.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z w/w programu.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne oraz dobrowolne i obejmuje:

dzieci rocznika 2019, które spełniają następujący warunek: posiadają stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Gminy Wielowieś.

Szczepienia będą przeprowadzane w dwóch punktach: 

NZOZ "Wielomed" Nowicka & Sawicki
Wielowieś, ul. Główna 25
tel. (32) 233-60-86

NZOZ "Wielomed" Nowicka & Sawicki
Świbie, ul. Pocztowa 9
tel. (32) 233-60-40

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z gabinetami zabiegowymi do dnia 20.05.2022 r.:

w celu zadeklarowania chęci zaszczepienia dziecka i umówienia wizyty.

Wersja XML