Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek nr 341/272 i 342/272, obręb Sieroty

Opis działki

3.1 Działki położone są w miejscowości Sieroty.
Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od północy działki
przylegają do drogi gminnej ul. Brzozowej. W najbliższej okolicy znajdują się
budynki mieszkalne. Obecnie działki są częściowo ogrodzone oraz częściowo
porośnięte drzewami. Nachylenie terenu płaskie.
3.2 W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej:
w odległości ok. 3 m od działek znajduje się sieć energetyczna, w odległości ok.
13 m od działek znajduje się sieć wodociągowa oraz w odległości ok. 7 m od
działek znajduje się sieć gazowa.
3.3 Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Lipowej poprzez drogę wewnętrzną ul. Brzozową.
3.4. Obciążenia nieruchomości: Działy III i IV księgi są wolne od
wpisów/obciążeń/.

Nr działek

341/272, 342/272

Przeznaczenie działki

1) Przeznaczenia podstawowe:
a) tereny mieszkaniowo-usługowe,
b) zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garaże,
b) obiekty i nieuciążliwe urządzenia usługowe,
c) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

 

Mapa i załączniki 

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=18&lat=50.44948602131096&lng=18.590637445449833&l=32530,39128,44147,44174&b=21537

PDF86-2022.pdf (306,79KB)

 

Wersja XML