Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek niezabudowanych 1028/51, 1029/51, 1030/51, 1031/51, 1032/51, 1033/51, 1034/51, 1035/51, 1036/51, 1037/51, 1038/51, 1039/51, 1040/51, 1041/51, 1042/51 ark. mapy 1, obręb Zacharzowice

Opis działek

1. Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od zachodu i wschodu teren przyległy do pól uprawnych,
a od południa do drogi powiatowej Nr 2950 S Toszek – Zacharzowice. W najbliższej okolicy znajdują się tereny rolnicze
oraz budynki mieszkalne

2. W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: w odległości ok. 230 m od działek znajduje się
sieć energetyczna oraz w drodze wewnętrznej zaprojektowana jest sieć wodociągowa, która będzie realizowana w latach
2023-2024.
3. Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi powiatowej Nr 2950 S Toszek –
Zacharzowice poprzez drogi wewnętrzne oznaczone jako działki nr 1057/51 i 1058/51. Planowana jest budowa zjazdu
z drogi powiatowej w III kwartale 2022 r.

 

Nr działek

1028/51, 1029/51, 1030/51, 1031/51, 1032/51, 1033/51, 1034/51, 1035/51, 1036/51, 1037/51, 1038/51, 1039/51, 1040/51, 1041/51, 1042/51

Przeznaczenie działki

1) Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) zabudowa usługowa,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
c) urządzenia sportu i rekreacji,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=18&lat=50.44948602131096&lng=18.590637445449833&l=32530,39128,44147,44174&b=21537

PDF85-2022.pdf (258,82KB)

 

 

 

Wersja XML