Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa działki nr196/44 ark. mapy 5, obręb Radonia

Opis działki

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Radonia. W skład nieruchomości wchodzi grunt rolny w klasie Br- RIVa - 0,1037 ha. Przedmiotowa część działki zabudowana jest
budynkiem gospodarczym który będzie wykorzystwany dla celów produkcji zwierzęcej. Działka użytkowana jako grunt rolny zabudowany do produkcji rolniczej. 

 

Przeznaczenie działki

1) Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b) zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy nie wydzielone,
c) zieleń i ogrody przydomowe.
b) dojazdy nie wydzielone.

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.524602051193&lng=18.578118350000008&l=32530,39128,44147,44174&b=21537

PDF76-2022.pdf

Wersja XML