Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie finansowe osób, które przyjęły uchodźców. Rusza przyjmowanie wniosków

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się w swoich gminach o świadczenie w zamian za ich zakwaterowanie i wyżywienie. Dofinansowanie związanych z tym kosztów wynosi 40 zł dziennie za każdą osobę, której udzielana jest wspomniana pomoc. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wielowieś.

Podstawą prawną świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Zgodnie z nim rekompensata przysługuje ”każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 60 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu.

Wypełnione wnioski w tej sprawie można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś przy ul. Głównej 1, w godzinach pracy Urzędu, tj:

lub wysyłać pocztą tradycyjną albo na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.


Wzór wniosku dostępny jest w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś oraz poniżej

PDFkarta.pdf
PDFwniosek-_3_.pdf

 

Proszę o wypełnienie dołączonej do wniosku „ankiety weryfikacyjnej”. Pozwoli to na weryfikację danych w zakresie objętym uprawnieniami Gminy Wielowieś, przyczyniając się do szybszego rozpatrzenia wniosku i przekazania kwoty świadczenia na Państwa rachunek płatniczy.

PDFankieta-weryfikacyjna do wnisoku o 40 złotych.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

PDFklauzula-rodo-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelow-ukrainy-40-zl-ug-wielowies (1).pdf

Wersja XML