Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN AKCJI PROEKOLOGICZNEJ ,,KWIETNY ZAKĄTEK”

                                                     
ORGANIZATOR

Organizatorem akcji proekologicznej ,,Kwietny Zakątek” jest
Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi. Wszelkich informacji udziela pani Hanna Maślanka 
pod nr 516354585.

ZASADY AKCJI

•  Akcja  jest skierowana do wszystkich  mieszkańców z terenu gminy Wielowieś, zarówno dzieci jak i    dorosłych.
•  Warunkiem uczestnictwa w akcji jest pobranie torebek z nasionami w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś w dniach 28.03 – 31.03.2022r.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania na nr 516354585 (Hanna Maślanka) fotografii wyhodowanych z powierzonych nasion kwiatów.
    • Każda fotografia powinna być opatrzona : imieniem, nazwiskiem i nr kontaktowym.
    • Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie imienia, nazwiska oraz dokumentacji fotograficznej w materiałach zamieszczanych w mediach społecznościowych  przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi.
  

 TERMINY

 Fotografie kwietnych zakątków wyhodowanych z nasion należy przesyłać do końca sierpnia 2022r.
O terminie wręczenia dyplomów powiadomimy na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury.


                                                              

 

Wersja XML