Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektów uchwał

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach

od 16.03.2022r. do 23.03.2022 r.

zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
  2. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zacharzowice 

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 52 /2022 
z dnia 15 marca 2022 r. dostępnego na stronie Bip, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Wersja XML