Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie uwag co do funkcjonowania Elektrowni Wiatrowych

Informujemy mieszkańców, że wszelkie uwagi co do funkcjonowania elektrowni wiatrowych, należy zgłaszać bezpośrednio do firmy Energia Wiatrowa Strzelce Sp. z o.o. na adres mailowy:


Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach poruszanych przez mieszkańców z dnia 1 grudnia 2021r.

PDFPismo BDG.WKW.054.5.2021.2.pdf (270,12KB)


Sprawozdanie z pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez Farmę Wiatrową Wielowieś z dnia 31 sierpnia 2021r.

PDFPR04082021_Raport_z_pomiarow_Wielowies-v1.pdf (14,98MB)

Wersja XML