Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GKRPA

GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielowsi

powołana została Zarządzeniem Nr 148/2020 Wójta Gminy Wielowieś
z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień oraz powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany tego Zarządzenia z dnia 30 września 2021 r. |
w składzie:

 1. Joanna Pallach - Przewodnicząca

 2. Małgorzata Helisz - Z- ca Przewodniczącej

 3. Monika Dwornik - Polczyk - Sekretarz

 4. Łukasz Kaczyński

 5. Zygfryd Pluta

biuro.jpeg

Kontakt

 

WIELOWIEŚ ul. Główna 47 ( budynek GOK, II piętro )

PONIEDZIAŁEK 09.00 - 11.30

WTOREK 14.00 - 16.00 

ŚRODA 09.00 - 11.30

CZWARTEK 17:00 - 19:00 PSYCHOLOG

tel. 506 960 275 - GKRPA/Punkt Konsultacyjny/psycholog

tel. 509 294 548 - przewodnicząca GKRPA / Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień

 

mile widziane wcześniejsze telefoniczne ustalenie wizyty

 

Placówki lecznictwa odwykowego

LECZENIE STAJCONARNE


Szpital w Toszku

Dane teleadresowe

Toszek, ul.Gliwicka 5
Oddział XII Odwykowy

Tel.: 32 233-41-12
Tel.: 32 233-52-44 (lekarz)
wew. 275

Zasady przyjęć

Stawić się osobiście w każdy poniedziałek w godzinach 09:00-12:00 celem konsultacji


Wojewódzki Ośrodek Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Dane teleadresowe

Gorzyce, ul.Zamkowa 8
Tel.: 32 451-11-72
wew. 1

tel.: 793-257-763
tel.: 601-084-554
pn-pt: 10:00 - 14:00


Szpital Oddział Odwykowy w Lublińcu

Dane teleadresowe

Lubliniec
Tel.: 34 356-24-51

Zasady przyjęć

Należy dzwonić osobiście w celu konsultacji i uzgodnienia terminu


Namysłów Woskowice Małe

Dane teleadresowe

tel.: 77 419-65-55

Zasady przyjęć

Należy dzwonić osobiście w celu konsultacji i uzgodnienia terminu

 

LECZENIE AMBULATORYJNE

1. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień. Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Dębowa 5 44-100 Gliwice, tel. 32 270 37 58 ; -32 270 37 58 wew. 20

www.rynekmedyczny.pl Leczenie odwykowe – psychiatryczne (umowa z NFZ)

Pomoc osobom uzależnionym - leczenie ambulatoryjne oraz grupy terapeutyczne

 

2.Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Karłuszowiec 11, 42- 600 Tarnowskie Góry, tel. 32 769 00 02; 32) 383 15 30, tel./fax:

32 769 00 01 Oddział dzienny, psychoedukacja i terapia Grupy ambulatoryjne: wstępne
i edukacyjne (czas trwania 7 miesięcy 2 razy w tygodniu)

 

3.SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Park Hutniczy 6 41-800 Zabrze, tel. 32 278 11 99, fax: 32 278 11 99 wew. 104, tel. 32 271 84 42 e-mail: opilu@opilu.pl

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

2) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

3)Grupa Dla Młodzieży Eksperymentującej z Alkoholem.

Poradnictwo psychologiczne i prawne, możliwość konsultacji lekarskiej
i psychiatrycznej, psychoterapia indywidualna i grupowa.

1) Ambulatoryjny program dla osób uzależnionych i współuzależnionych rodzin obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową.

2) Program dla osób uzależnionych obejmuje siedem tygodni terapii grupowej.
W trakcie leczenia pacjenci uczestniczą w indywidualnych konsultacjach psychologicznych i psychiatrycznych.

3) Zajęcia z psychoterapeutą raz w tygodniu.

 

4.Ośrodek Terapii Uzależnienia i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Poradnia
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych i ich Rodzin, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Ballestremów 16,
41-700 Ruda Śląska, tel. 32) 771 26 44 Program terapii i leczenia uzależnień Konsultacje
i poradnictwo, leczenie ambulatoryjne indywidualne i grupowe, kierowanie na leczenie stacjonarne i terapię

 

5.Centrum Terapii i Profilaktyki Strzelce Opolskie Ul. Strażacka 10
47-100 Strzelce Opolskie https://ctpstrzelce.pl tel. 77 550 01 17

rejestracja: poniedziałek - czwartek 10.00-16.00, piątek – godz. 08:00-14:00

 

Materiały informacyjne

https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/monografie/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych


 

Blok dotyczący uzależnienia, picia problemowego, współuzależnienia i motywowania do leczenia

PROPONOWANE LEKTURY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Alkohol i Twoje zdrowie (2008), Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Dąbrowska K., Zwierzchowski D. (2006), Przewodnik do procedury zobowiązania do leczenia odwykowego. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Fudała J. (2008), Jak pomagać osobom pijącym ryzykownie szkodliwie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Fudała J. (2007), Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótka interwencja. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Fudała J. (2006), Rozpoznawanie problemów alkoholowych pacjentów. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Mikuła J. (2006), Gdy picie staje się problemem. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Mikuła J. (2006),Konsekwencje związku z osobą uzależnioną od alkoholu. Współuzależnienie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Mikuła J. (2006), Rodzina z problemem alkoholowym. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

System polskiego lecznictwa odwykowego. Seria Biuletyn parpa.pl (2007). Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.


 

Blok dotyczący zjawiska przemocy domowej

PROPONOWANE LEKTURY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A. (2000), Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Brown K., Herbert M. (1999),Zapobieganie przemocy w rodzinie. PARPA, Warszawa.

Herman J. (2002), Uraz psychiczny i powrót do równowagi. WSiP, Warszawa.

Herzberger S.D. (2002), Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

James R., Gililand B. (2008), Strategie interwencji kryzysowej. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D. (2007), Przemoc w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Polanowski J. (2008), Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Pospiszyl J. (2002), Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk.

Sasal H.D. (2005), Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa (książka ta nie uwzględnia zmian wynikających
z zarządzenia KGP z 18 lutego 2008 r.).

Ulotka „Niebieskie Karty”, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.


 


 

Blok dotyczący pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym

PROPONOWANE LEKTURY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Dąbrowska J. (2005), Zrozumieć dziecko. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy (2006). Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Herbert M. (2007), Kiedy dziecko i jego rodzina potrzebują pomocy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Hryniewicz D. (2007), Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Klecka M. (2006), Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Klecka M. (2007), Fascynujące dzieci. Wydawnictwo św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej, Kraków.

Robinson B.E., Lyn Rhoden J. (2000), Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.


 

Blok dotyczący oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym i środowiskowym PROPONOWANE LEKTURY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Arendarska A. (2001), Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Karasowska A. (2004), Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Karasowska A. (2006), Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

McWhirter J.J. (2008), Zagrożona młodzież, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Wenzel E.R. (2006), Gdy sprzedajesz alkohol. Poradnik dla sprzedawców. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Wieczorek-Stachowicz M. (2007), Nastolatki i alkohol. Strategie profilaktyczne w szkole. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Wojcieszek K. (2005), Program profilaktyczny „Szlaban”. Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Ulotka dla młodzieży „Alkohol niszczy młodość”, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Ulotka dla sprzedawców, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.


 

Blok dotyczący zagadnień prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PROPONOWANE LEKTURY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Alkohol i kierowca (2005). Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Anderson P., Baumberg B. (2007), Alkohol w Europie. Raport z perspektywy zdrowia publicznego. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Kapler L. (2008), Poradnik lidera działań trzeźwościowych. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010 (2007). Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Wenzel E.R. (2006), Gdy sprzedajesz alkohol. Poradnik dla sprzedawców. Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.

Ulotka dla kierowców, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa.


 


 

 

Wersja XML