Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek w obrębie Zacharzowice

Opis działki

Działki położone są w miejscowości Zacharzowice
Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od zachodu
i wschodu teren przyległy do pól uprawnych, a od południa do drogi powiatowej
Nr 2950 S Toszek – Zacharzowice. W najbliższej okolicy znajduje się tereny
rolnicze oraz budynki mieszkalne.

W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej:
w odległści ok. 230 m od działek znajduje się sieć energetyczna oraz w drodze
wewnętrznej zaprojektowana jest sieć wodociągowa, która będzie realizowana
w latach 2023-2024.

Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi
powiatowej Nr 2950 S Toszek – Zacharzowice poprzez drogi wewnętrzne
oznaczone jako działki nr 1057/51 i 1058/51. Planowana jest budowa zjazdu
z drogi powiatowej w III kwartale 2022 r.

Nr działek

1028/51, 1029/51, 1030/51, 1031/51, 1032/51, 1033/51, 1034/51, 1035/51, 1036/51, 1037/51, 1038/51, 1039/51, 1040/51, 1041/51, 1042/51

Przeznaczenie działki

Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) zabudowa usługowa,
 

Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i garaże,

b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
c) urządzenia sportu i rekreacji,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=18.1&lat=50.44928099759927&lng=18.59156338315694&l=32530,39128,44147,44174,44337&b=21537

PDF43-2022 (1).pdf (312,72KB)

Zacharzowice.png

Wersja XML