Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TELEFONY KONTAKTOWE

Поліція - 112

Державна допомога:

Сілезьке воєводське управління (телефон довідки для громадян України) -

+ 48-32-606-32-32

Офіс у справах іноземців - + 48-47-721-75-75 (розмовляють українською)

 

Police - 112

Government Aid:

Silesian Voivodship Office (helpline for Ukrainian citizens) - + 48-32-606-32-32

Office for Foreigners - + 48-47-721-75-75 (they speak Ukrainian)

 

Policja – 112

Pomoc rządowa:

Śląski Urząd Wojewódzki (infolinia dla obywateli Ukrainy) - +48-32-606-32-32

Urząd ds. Cudzoziemców - +48-47-721-75-75 (mówią po ukraińsku)

Wersja XML