Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZBGKiM Wielowieś

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach

zbgkim.jpeg

 

Od 13 maja 2021 r. obowiązują nowe stawki i opłaty abonamentowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tabela z opłatami do wglądu na stronie ZBGKiM Sieroty

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach

e-mail: 
Godziny pracy:
poniedziałek-środa - 7:00 – 15:00
czwartek - 7:00 – 17:00
piątek - 7:00 – 13:00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
czynny w poniedziałek i piątek od 8:00 do 12:00
pierwsza sobota miesiąca od 8:00 do 12:00

 

Wersja XML