Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odczyt wodomierzy w 2023r.

HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY - 2023 R.
prosimy o podanie odczytów wodomierzy telefonicznie 607-443-466, (32)2336095 wew.21 lub na adres
mailowy woda@zbgkim.wielowies.pl . Dla umożliwienia kontaktu telefonicznego zostały wyznaczone terminy
wg tabeli w załączniku dla mieszkańców poszczególnych miejscowości

 

PDFHARMONOGRAM 2023 ROK.pdf (146,88KB)

Osobom, które nie podadzą odczytu, faktury wystawione zostaną ryczałtowo na podstawie średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy. Klientom,
którzy podadzą odczyt w formie mailowej zostaną odesłane zwrotnie faktury, a pozostałym dostarczone do skrzynek pocztowych.
Wpłat należy dokonać: przelewem internetowym, w banku lub na poczcie na rachunek bankowy :
61 8454 1037 2009 1500 0034 0001 w terminach wskazanych na fakturach.

Wersja XML