Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi ogłasza nabór uczestników do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi:

(zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo


 

(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 lutego 2022r.( piątek do godz.12.00) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielowsi ul.Główna 1, 44-187 Wielowieś

Dodatkowe informacje dotyczące udziału udzielane są pod numerem telefonu 32 237 83 56

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:


DOCXOświadczenie zał.nr.6.docx
DOCXProgram_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2022.docx
DOCXKarta oceny zał. nr.5.docx
DOCXKarta zgłoszenia zał.nr.1.docx
DOCXKlauzula informacyjna RODO.zał.nr.4.docx
DOCXKlauzula informacyjna.zał. nr.3.docx
DOCXFormularz zał.nr.2.docx
 

Wersja XML