Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Zbiórka folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag realizowana w ramach programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzona będzie w dniach 14-15 lutego 2022 r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w bazie ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14. Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:
– folia rolnicza,
– siatki i sznurki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– opakowania typu BIG-BAG.

Odpady muszą być oczyszczone z ziemi i błota oraz zapakowane w worki big bag, inne niż ww. odpady oraz odpady nieoczyszczone i nie zapakowane w worki big bag nie będą zabierane. Rolnicy w czasie zbiórki odpadów muszą okazać dowód osobisty w celu przygotowania formalności związanych z przekazaniem odpadów. Rolnicy posiadający powyżej 75 ha, którzy posiadają dostęp i wpis do BDO w dniu odbioru muszą mieć wygenerowaną elektroniczną kartę przekazania odpadu. Rolnicy, którzy zakwalifikowali się do programu (złożyli ankiety) proszeni są o kontakt z Rzędem Gminy Wielowieś (tel.: 322378503 lub e-mail: ) celem ustalenia szczegółów zbiórki odpadów.

 

Wersja XML