Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Gminy Wielowieś

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXVIII SESJĘ RADY GMINY WIELOWIEŚ, która odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury

Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji Gminy Wielowieś: https://www.youtube.com/channel/UCkOghgf23dqVo5kz4CE4Mtw/

 

Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wersja XML