Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w dowodach osobistych

Z dniem 7 listopada 2021 roku, zostaną wdrożone zmiany w dowodach osobistych. Nowe dowody będą posiadały odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym również pobranie odcisków palców) oraz odbiór dowodu osobistego, wymagać będzie osobistej wizyty w urzędzie. Pobieranie odcisków palców jest obowiązkowe od ukończenia przez obywatela 12 lat. 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców i zablokowaniem dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych w dniu 5 listopada 2021 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe zdarzenia z obszaru dowodów osobistych będą przyjmowane do godziny 10:00.

Od poniedziałku - 8 listopada 2021 r. będą przyjmowane wnioski na nowych formularzach, uwzględniających powyższe zmiany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 14 października 2021 roku, poz. 1865).

Wersja XML