Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działki nr 205/83 w miejscowości Czarków

Informacja o wynikach przetargu

PDFEG.6840.11.2021_inf.pdf (75,17KB)

Opis działki

Działka położona jest w Czarkowie przy ulicy Spokojnej, która stanowi część kompleksu kilkudziesięciu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Od północnej i zachodniej strony działka przylega do dróg. Od strony południowej teren przylega do pól uprawnych. W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa. W/w działka posiada dojazd i dojście do drogi publicznej ul. Wiejskiej poprzez ul. Spokojną mającą charakter drogi wewnętrznej tj. działki nr 207/83 i 209/83, stanowiące własność Gminy
Wielowieś.

 

Przeznaczenie nieruchomości

1Cz-MNUI- przeznaczenia podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obejmującej usługi rekreacji, a także biura i gabinety.

 

Cena nieruchomości

64 800,00 zł + 23 % VAT

 

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.53672537247724&lng=18.643729090690616&l=32530,39128,44147,44174,44337&b=21537

PDF199-2021.pdf (96,02KB)

Zarządzenie

PDF226-2021.pdf (242,47KB)

 

Wersja XML